Generalni konzulat RS Monošter /O Sloveniji /

O Sloveniji

O Sloveniji

 • Glavno mesto: Ljubljana
 • Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje
 • Površina: 20.273 km2
 • Dolžina meja: z Avstrijo 318, z Italijo 280, z Madžarsko 102 in s Hrvaško 670 km; skupaj 1370 km.
 • Relief: Alpe -  42,1%, Dinarsko gorstvo - 28,1%, Panonska nižina -  21,2%, sredozemski svet - 8,6%
 • Dolžina obale: 46,6 km
 • Najvišji vrh: Triglav: 2864 m
 • Največje zavarovano območje narave: Triglavski narodni park: 83,982 ha
 • Drugo največje zavarovano območje narave: Krajinski park Goričko: 46,268 ha
 • Najdaljša podzemna jama: Postojnska jama - 19,5 km
 • Največje jezero: Cerkniško jezero (presihajoče) - 26 km2
 • Najdaljša reka: Sava - 221 km
 • Število prebivalcev: 2.062.455 (september 2014)
 • Državna ureditev: demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najvišji zakonodajni organ je državni zbor (90 poslancev), ki sprejema zakone.
 • Jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi italijanščina in madžarščina;
 • Narodna sestava (popis prebivalstva 2002): Slovenci  83,1%, Hrvati: 1,8%, Srbi  2,0%, Muslimani (vključno z Bošnjaki), 1,6%, Madžari 0,3%, Italijani 0,1%, drugi 2,2%, neznano 8,9
 • Religija: 58% (popis prebivalstva 2002) rimskokatoliške veroizpovedi; v Sloveniji je registriranih  skupaj 42 cerkva in drugih verskih skupnosti
 • Valuta: evro