Generalni konzulat RS Monošter /O Sloveniji /Gospodarstvo /

Gospodarstvo

Denarna enota: evro (od 1. januarja 2007); 

BDP na prebivalca (v EUR): 9.954 (1998); 10.738 (1999); 11.105 (2000); 11.714 (2001); 12.543 (2002); 13.184 (2003); 13.900 (2004); 14.608 (2005); 15.719 (2006); 17.412 (2007); 18.769 (2008); 17.714 (2009); 17.694 (2010); 17.973 (2011); 17.497 (2012); 17.435 (2013); 18.093 (2014);

Realna rast BDP na prebivalca v % : 3,5 (1998); 5,2 (1999); 3,9 (2000); 2,8 (2001); 3,7 (2002); 2,8 (2003); 4,3 (2004); 3,8 (2005); 5,3 (2006); 6,4 (2007); 3,1 (2008); -8,7 (2009); 0,9 (2010); 0,5 (2011); -2,9 (2012); -1,2 (2013); 2,9 (2014);

Delovno aktivno prebivalstvo (po registrskih virih, povprečje leta): (2007): delovno aktivni 853.998, zaposleni 766.049, samozaposleni 87.949, 71.335 reg. brezposelne osebe; (2008): delovno aktivni 879.257, zaposleni 789.863, samozaposleni 89.394, reg. brezposelne osebe 63.215; (2009): delovno aktivni 858.171, zaposleni 767.373, samozaposleni 90.798, reg. brezposelne osebe 86.354; (2010): delovno aktivni 835.039, zaposleni 747.194, samozaposleni 87.845, reg. brezposelne osebe 100.504; (2011): delovno aktivni 823.967, zaposleni 729 050, samozaposleni 94. 917, reg. brezposelne osebe 110.692; (2012): delovno aktivni 810.001; zaposleni 717.043; samozaposleni 92.958; reg. brezposelne osebe 110.183; (2013): delovno aktivni 793.597, zaposleni 698.724; samozaposleni 94.873; reg. brezposelne osebe 119.827; (2014): delovno aktivni 797.792, zaposleni 703.040, samozaposleni 94.752, reg. brezposelne osebe 120.109;

Brezposelnost (anketna stopnja brezposelnosti po metodologiji ILO): 7,4 % (1998); 7,9 % (1999); 7,6 % (2000); 7,0 % (2001); 6,4 % (2002); 6,4 % (2003); 6,7 % (2004); 6,3 % (2005); 6,5 % (2006); 6,0 %(2007); 4,9 % (2008); 5,9 % (2009); 7,3 % (2010); 8,2 % (2011); 8,9 % (2012); 10,1 % (2013); 9,7 % (2014);

Inflacija *, povprečje leta: 9,1 % (1997); 7,9 % (1998); 6,1 % (1999); 8,9 % (2000); 8,4 % (2001); 7,5 % (2002); 5,6 % (2003); 3,6 % (2004); 2,5 % (2005); 2,5 % (2006); 3,6 % (2007); 5,7 % (2008); 0,9 % (2009); 1,8 % (2010); 1,8 % (2011); 2,6 % (2012); 1,8 % (2013); 0,2 % (2014);

Izvoz blaga: 8,5 milijard USD (1999); (v 1000 EUR): 9.491.569 (2000); 10.346.779 (2001); 10.962.013 (2002); 11.284.960 (2003); 12.783.088 (2004); 14.397.054 (2005); 17.004.052 (2006); 19.629.054 (2007); 20.042.070 (2008); 16.269.340 (2009); 18.639.344 (2010); 20.999.296 (2011); 21.060.685 (2012); 21.548.704 (2013); 22.935.649 (2014);

Uvoz blaga: 10,1 milijard USD (1999); (v 1000 EUR): 10.984.183 (2000); 11.344.474 (2001); 11.574.072 (2002); 12.238.919 (2003); 14.143.039 (2004); 15.804.786 (2005); 18.354.870 (2006); 21.521.340 (2007); 23.038.016 (2008); 17.275.937 (2009); 20.100.589 (2010); 22.555.089 (2011); 22.077.660 (2012); 22.114.150 (2013); 22.580.164 (2014);

Pomembnejše države partnerice v zunanji trgovini blaga (2014): 

    Izvoz: Nemčija, Italija,  Avstrija, Hrvaška, Francija

    Uvoz: Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska 

 

 

Vir podatkov: Statistični urad RS (SURS)