Generalni konzulat RS Monošter /Generalni konzulat /Generalna konzulka /

Generalna konzulka

ga. Metka Lajnšček

generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru