Generalni konzulat RS Monošter /Bivši generalni konzuli /

1998 - 2003 dr. Zlatko Muršec

2003 - 2007 Marko Sotlar

2007 - 2011 Drago Šiftar

2011 - 2015 Dušan Snoj

2015 - 2019 dr. Boris Jesih