Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
20.02.2020  

Predstavitev zbornika "Bilateralni sporazum kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin"

Budimpešta, 18. februarja 2020 - Generalna konzulka Metka Lajnšček se je s predstavniki slovenske narodne manjšine udeležila predstavitve publikacije z naslovom "Bilateralni sporazum kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin".

Predstavitev v Budimpešti sta pripravila tamkajšnji inštitut Manjšinski inštitut Družboslovnega raziskovalnega središča in Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. V knjigi sta predstavljena zaščita in razvoj pravic slovenske in madžarske narodne skupnosti na podlagi posebnega meddržavnega manjšinskega sporazuma.

Zbornik sta predstavila njegova urednika dr. Miran Komac in dr. Balázs Vizi.