Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
26.09.2019  

Sprejem ob nastopu mandata generalne konzulke Metke Lajnšček

Monošter, 19. september - Generalna konzulka je v prostorih Generalnega konzulata pripravila sprejem ob nastopu mandata, ki se ga je udeležilo okrog 80 povabljenih gostov iz Zalske in Železne Županije, Porabja in Prekmurja. Prisotni so bili visoki predstavniki županijske skupščine, župani obmejnih občin, gospodarstveniki, predstavniki manjšinskih organizacij, izobraževalnih ustanov, kulture, medijev ter drugi visoki predstavniki z obeh strani meje.

GK je med prednostnimi nalogami delovanja izpostavila krepitev gospodarskega in čezmejnega sodelovanja, sodelovanja na področjih kulture, športa in znanosti, poglabljanje dobrososedskih odnosov ter večjo obojestransko promocijo s ciljem krepitve turistične izmenjave in spoznavanja dveh sosednjih narodov.

Kot primarno je poudarila vlogo generalnega konzulata pri zaščiti in podpori slovenske narodne skupnosti. Porabske rojake je povabila k skupnemu delovanju za obstoj in prihodnost slovenstva.