Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
26.09.2019  

Predaja prenovljene DOŠ Jožefa Kosiča na Gornjem Seniku

Generalna konzulka Metka Lajnšček je skupaj z državnim sekretarjem za narodnosti Miklósem Soltészom, zagovornico Slovencev v madžarskem parlamentu Eriko Köleš Kiss, predsednikom Državne slovenske samouprave Martinom Ropošem in ravnateljico Ildikó Dončec Treiber prerezala trak prenovljene DOŠ Jožefa Kosiča na Gornjem Seniku.