Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
06.11.2019  

Obisk Univerzitetnega središča Savaria v Sombotelu

Sombotel, 25. oktober 2019 - Generalna konzulka Metka Lajnšček je bila na predstavitvenem obisku na Univerzitetnem središču Savaria v Sombotelu, kjer se je srečala s prorektorjem dr. Istvánom Némethom in profesoricama na Katedri za slovenski jezik Ibolyo Dončec in dr. Elizabeto Emberšič.

Generalna konzulka je izpostavila, da ima Univerza v Sombotelu, ki je najbližje Porabju, z izvajanjem pedagoškega študija slovenskega jezika izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju maternega jezika in narodne pripadnosti. S tem namenom je potrebno spodbujati mlade pripadnike narodnosti, da v čim večjem številu izkoristijo prednosti omenjenega študija.