Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
06.11.2019  

Izvoljeno je novo vodstvo Državne slovenske samouprave

Monošter, 5. november 2019 - Generalna konzulka Metka Lajnšček se je udeležila ustanovne seje Državne slovenske samouprave, na kateri je bil za novega predsednika izvoljen Karel Holec, dosedanji predsednik Martin Ropoš je novi podpredsednik.

Generalna konzulka je  novemu vodstvu in članom čestitala za izvolitev ter jim zaželela uspešno delo v dobrobit slovenske skupnosti. Med prednostnimi področji skupnega delovanja je izpostavila prizadevanja za okrepitev dvojezičnega šolstva v Porabju, spodbujanje mladih, da vidijo smisel v učenju slovenščine, okrepitev njihovega zavedanja o narodni pripadnosti in vzpostavitev pogojev za odprtje slovenskih podjetij v Porabju tudi s ciljem zagotavljanja perspektive mladim generacijam.