Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
29.11.2019  

Srečanje s poslancem Zsoltom V. Némethom

Vasvár, 28. november 2019 – Generalna konzulka Metka Lajnšček se je srečala s poslancem madžarskega parlamenta iz Železne županije Zsoltom V. Némethom. Pogovarjala sta se o možnostih za poglabljanje dvostranskega sodelovanja med državama in čezmejnimi regijami na področjih skupnega interesa in o položaju slovenske skupnosti v Porabju. Izrazila sta obojestransko pripravljenost za skupno delovanje na projektih, ki povezujejo prebivalstvo na obeh straneh meje.