Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
13.12.2019  

Predavanje ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani

Sombotel, 2. december 2019 - Generalna konzulka se je v Univerzitetnem središču Savaria v Sombotelu udeležila dogodka "Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti", s katerimi na univerzah, kjer delujejo slovenski lektorati in kjer se poučuje slovenski jezik, obeležujejo stoletnico prve slovenske univerze, Univerze v Ljubljani.

Gost dogodka, akademik prof. dr. Peter Vodopivec je predstavil zgodovinske okoliščine nastanka in stoletni razgibani razvoj Univerze v Ljubljani ter njeno ključno vlogo pri ohranjanju kulturne in jezikovne samobitnosti slovenskega naroda in njenega prispevka k napredku družbe.