Generalni konzulat RS Monošter /Novice /
31.01.2020  

Predstavitev novega madžarsko-slovenskega slovarja

Monošter 24. januarja 2020 - Generalni konzulat RS v Monoštru je v prostorih konzulata pripravil predstavitev madžarsko-slovenskega spletnega slovarja, ki je na portalu www.szotar.net brezplačno dostopen od septembra lani.

Slovar so predstavili nosilec projekta profesor dr. István Lukács, glavna urednica dr. Marija Bajzek Lukač in urednica Brigita Šooš.

Generalna konzulka Metka Lajnšček je uvodoma povedala, da je najnovejša izdaja najbolj obsežna zbirka madžarsko slovenskega besedišča, ki je prilagojena zahtevam sodobnega časa. Zaradi dostopnosti na svetovnem spletu in mobilnih telefonih in enostavne uporabe bo slovar koristil zlasti mladim kot tudi celotni slovenski skupnosti v Porabju, kjer delujejo dvojezične šole in je največ sitka s slovenščino.